Qua việc so sánh vài nét văn hóa cơ bản ta cũng thấy được sự cập nhật và thay đổi là điều hết sức cần thiết. Vì vậy, qua việc tìm hiểu văn hóa của nước Đức, chúng ta cũng có thể học tập những nét văn hóa độc đáo của họ như: tính chính xác về thời gian, sự tự giác.

bia1

     Hiện nay nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập kinh tế ra toàn thế giới, việc phải làm việc với các đối tác nước ngoài là điều hiển nhiên đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ phương tây, họ rất coi trọng thời gian. Muốn làm việc được lâu dài với họ thì chúng ta cũng nên hình thành dần cho mình thói quen đúng giờ trong mọi việc. Chúng ta cũng nên học tập cả cách mà các gia đình ở Đức giáo dục con cái, nó dạy cho bọn trẻ biết cách phải tự lập từ nhỏ và khi có khó khăn thì chúng cũng có thể tự giải quyết được…

     Văn hóa là cái còn tồn tại khi tất cả đều mất theo thời gian, là nền tảng của tinh thần gắn liền với đời sống, với hoạt động kinh tế của đất nước,của doanh ngiệp,của gia đình và con người. Văn hóa luôn phát triển song hành cùng cuộc sống của con người, văn hóa đặc biệt rõ nét hơn trong quá trình hội nhập giữa các quốc gia.

     Tìm hiểu văn hóa các quốc gia nói chung và văn hóa Đức nói riêng tạo nền tảng, là đòn bẩy cho sự hội nhập, hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp đa quốc gia. Tìm ra và hiểu nét đặc trưng, sự hấp dẫn trong văn hóa là bước đầu trong mối quan hệ hợp tác lâu dài.

dh1

     Đối với các bạn trẻ Việt Nam sang Đức học tập và làm việc, để nhanh chóng bắt kịp với nhịp sống và con người tại đây, chúng ta nên có sự tìm hiểu kỹ về văn hóa của nước bạn, điều đó sẽ tạo nền tảng để các bạn đạt được hiệu quả trong công việc cũng như học tập.