Hiện nay, EUROPA đã và đang hợp tác với các trường đào tạo trong nước và quốc tế:

1. Về các trường đào tạo trong nước:

1.1 Trường Cao đẳng Y Quảng Ninh

1.2 Trường Cao đẳng Phương Đông- Đà Nẵng

1.3 Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

2. Về các trường đào tạo tại CHLB Đức

2.1 Trường Concept Berlin

2.2 Trường